Od ponedjeljka, 29.lipnja 2020. počinje dopunski rad za učenike koji nisu uspješno završili nastavnu godinu. Učenici koji su upućeni na dopunski rad dužni su ga redovito pohađati.

Raspored dopunskog rada nalazi se u priloženom dokumentu .

DOPUNSKI-RAD-2020-