Dragi naši maturanti,

u priloženim dokumentima nalazi se detaljan raspored obrane Završnog rada po razredima.

Molimo učenike da na obranu Završnog rada dođu primjereno odjeveni i da se, zbog složene epidemiološke situacije,  pridržavaju navedenih termina obrane Završnog rada.

3.f detaljan raspored obrane završnog rada

3.g detaljan raspored obrane završnog rada

3.h detaljan raspored obrane završnog rada

3.i detaljan raspored obrane završnog rada

4.a detaljan raspored obrane završnog rada

4.b detaljan raspored obrane završnog rada

4.c detaljan raspored obrane završnog rada

4.d detaljan raspored obrane završnog rada