Poštovani,

 prilikom isplate sredstava za nabavu drugih obrazovnih materijala (DOM) osnovnim školama i obveznih udžbenika srednjim školama Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO) za svakog učenika korisnika zajamčene minimalne naknade (ZMN) pojedinačno isplaćuje sredstva na račun škole navodeći ime i prezime učenika pa škole na taj način dobivaju podatke za koje je učenike potrebno organizirati nabavu.

 MZO nema podatke koji su učenici korisnici ZMN pa su, nakon što učenici nadležnom centru za socijalnu skrb (CZSS) dostave potvrdu škole o upisu prvi puta u određeni razred, djelatnici CZSS dužni provjeriti status učenika kao člana kućanstva koje je korisnik ZMN-a i zatim upisati podatke učenika u aplikaciju MZO-a, a ono zatim isplaćuje sredstva za nabavu DOM odnosno obveznih udžbenika školama.

 Budući da učenici nadležnom CZSS-u moraju dostaviti potvrdu škole o upisu, škole već na osnovu izdanih potvrda mogu znati bar okvirni broj potrebnih DOM odnosno obveznih udžbenika, no učenik ostvaruje pravo tek kad CZSS upiše njegove podatke u aplikaciju MZO-a budući da su jedino CZSS-i nadležni za tumačenje ima li konkretni učenik pravo na nabavu.

 Naglašavamo da se sredstva za nabavu DOM odnosno obveznih udžbenika ne isplaćuju odjednom za sve učenike određene škole koji na njih imaju pravo, već redoslijed i dinamika isplata ovisi isključivo o nadležnom CZSS-u koji podatke učenika upisuju u našu aplikaciju. MZO isplaćuje sredstva školama u najkraćem mogućem vremenu od trenutka kad nadležni CZSS upiše točne učenikove podatke u aplikaciju.

S poštovanjem,

            Snježana Gernhardt, prof

            Voditeljica Službe za razvoj kurikula i udžbenike

            Sektor za unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja

            Uprava za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja

            Ministarstvo znanosti i obrazovanja