Anketa je anonimna i služi u svrhu razvijanja preventivnog programa za mlade.

Anketu možete popuniti na ovom linku: https://forms.gle/dFsRCrsiQgeCFciS6

Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport,
Splitsko-dalmatinska županija
Domovinskog rata 2, 21000 Split