U priloženom dokumentu nalazi se detaljan popis učenika prvih razreda po razrednim odjeljenjima  upisanih školske godine 2021./2022.

Popis učenika 2021 – 2022

Zanimanje: HTT                                          

Razred: I.a

Strani jezici: E, NJ, T ili  nT – nastavljači

 1. Luka Bašić
 2. Nika Bešlić
 3. Lucija Bilonić
 4. Tea Božić
 5. Lara Božiković
 6. Petra Brzović
 7. Luka Bumbak
 8. Neven Čaljkušić
 9. Matea Galović
 10. Lori Gojsalić
 11. Leona Gruica
 12. Kristijan Kasalo
 13. Kristina Kaselj
 14. Marta Kerum
 15. Toni Luetić
 16. Lucija Marin
 17. Barbara Mijić
 18. Teuta Mrkonjić
 19. Bruno Muhar
 20. Bartul Režić
 21. Marino Skelin
 22. Iva Teklić
 23. Paul Vranjičić
 24. Nina Vuković

 

Zanimanje: HTT                                          

Razred: I.b

Strani jezici: E,T, Nj ili  nNj –  nastavljači

 1. Mia Boljat
 2. Karla Buzov
 3. Kristijan Bužančić
 4. Julija Cvitković
 5. Roko Čular
 6. Ines Grbeša
 7. Petra Hajder
 8. Laura Jelaska
 9. Toma Krstić
 10. Franka Lišić
 11. Iva Lukić
 12. Antonio Lukin
 13. Lara Matkovac
 14. Angela Mijić
 15. Paula Milić
 16. Martina Miljak
 17. Marta Mrkonjić
 18. Nikolina Orošnjak
 19. Petar Raguž
 20. Nora Radanović
 21. Paula Špika
 22. Ana Šimunović
 23. Ivan Vuko
 24. Frane Župić

Zanimanje: HTT                                          

Razred: I.c

Strani jezici: E, T ili  nT – nastavljači , NJ / F

 1. Stefani Glavica
 2. Mateo Granić
 3. Jakov Klarić
 4. Marjeta Konor Jelaska
 5. Frane Kovač
 6. Nera Kuzmanić
 7. Lucija Marača
 8. Mare Martić
 9. Andrea Mazzucchelli
 10. Leona Milković
 11. Oriana Pijuk
 12. Paško Pobrica
 13. Marieta Roguljić
 14. Duje Spain
 15. Karlo Spaija
 16. Ivan Šarić
 17. Lara Šarić
 18. Karmen Šubašić
 19. Marija Trbuhović
 20. Petra Vladislavić
 21. Matea Vrvilo
 22. Dorja Vučica
 23. Lucija Zebić
 24. Ela Žarković

 

Zanimanje: THK

Razred: 1.d                                                                       

 Jezici: E, T / NJ

 1. Jelena Babić
 2. Mia Bančić
 3. Luka Bandić
 4. Ivan Barbarić Romić
 5. Gabriela Boban
 6. Gloria Boban
 7. Ani Bošnjak
 8. Mia Brčić
 9. Anđela Bulić
 10. Mirio Jozipović
 11. Ivan Jurko
 12. Marino Karabatić
 13. Jan Kevo
 14. Mislav Malenica
 15. Ana Marasović
 16. Ana Pavlović
 17. Lana Pavlović
 18. Marin Sesartić
 19. Sara Vidović
 20. Anamaria Vuković

 

Zanimanje: KONOBAR                                               

 Razred: I.f                                                                         

 Jezici: E, T / Nj

 1.  Karmen Bakić
 2.  Teo Blajić
 3.  Gabrijela Brkan
 4.  Stipan Budimir
 5.  Zvonimir Čondić
 6.  Nikola Grbeša
 7.  Ivona Jakšić
 8.  Lovro Jovanović
 9.  Sebastian Lekaj
 10.  Domagoj Maleš
 11.  Bernard Morgan Matijašević
 12.  Vinko Miletić
 13.  Josip Muzur
 14.  Špiro Perković
 15.  Ivana Radić
 16.  Bartol Silić
 17.  Ante Svaguša
 18.  Neno Šerić
 19.  Antonio Šperanda
 20.  Ana Tadinac

 

Zanimanje: KUHAR / SLASTIČAR                   

Razred: I.g                                                            

 Jezici: E, NJ

KUHARI :

 

 1. Matea Burilović
 2. Katarina Gačić
 3. Deniz Juričić
 4. Toni Jurić
 5. Anđela Kurilj
 6. Ružica Lončar
 7. Ivano Majić
 8. Ivan Mijatović
 9. Lovre Odak
 10. Ivan Popchevski
 11. Ivano Radoš
 12. Roko Stanić 

SLASTIČARI :

 1. Marija Banjan
 2. Antea Bužančić
 3. Lana Grbeša
 4. Luka Jurčević
 5. Paula Ljubetić
 6. Magdalena Papak
 7. Josipa Španić
 8. Nikola Vukičević

 

Zanimanje: KUHAR     

Razred: I.h                                                  

 Jezici : E, T

 1. Frane Bakotić
 2. Filip Banić
 3. Josip Berač
 4. .Dominik Boban
 5. Lana Caktaš
 6. Petra Čerina
 7. Dorotea Đeladinov
 8. Matea Glibota
 9. Katarina Gluić
 10. Ivana Jalić
 11. Frane Jurić
 12. Toma Jurlin
 13. Josip Katić
 14. Luka Kragić
 15. Marija Lončar
 16. Josipa Majić
 17. Dominik Matković
 18. Nediljko Mikas
 19. Luka Mužinić
 20. Marin Poljak
 21. Karlo Rašić
 22. Ella Radanović
 23. Ante Vidačković
 24. Bepo Vučko

Razred: I.i  

Zanimanje: POMOĆNI KUHAR I SLASTIČAR – ( TES ) 

 1. Ana Jozić
 2. Stanka Kozlica
 3. Nikollina Lekaj

Zanimanje: POMOĆNI KONOBAR – ( TES )

 1.Ante Jurin