2022. godina

FIN.PLAN 2022.

Odluka o usvajanju financijskog plana

 

2021. godina

FP 2021-2023_Srednje škole i učenički domovi SDZ 

FINANCIJSKI PLAN – REBALANS II -IZVOR UP.03.3.1.05.0002 – 06.10.2021.

FINANCIJSKI PLAN REBALANS 2021.

Odluka o usvajanju II. rebalansa fin.plana