U sklopu projekta “Uspostava regionalnog centra kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva Split” od 15.-18. studenog 2021. učenici Turističko-ugostiteljske škole Split i učenici Srednje škole braće Radić Kaštel Štafilić sudjelovali su na radionicama u organizaciji partnera HGK SDŽ. Prvi dan su radionice bile bazirane na temu “Razvoj poslovne ideje”. Učenici su se upoznali sa pojmom “design thinking-a”, definicijom općih i specifičnih inputa za izradu poslovnog plana, sadržajem poslovnog plana i analizom tržišta. Također su slušali o razvoju poduzetničkih ideja (strategija plavog i crvenog oceana) te su upoznati s uobičajenom strukturom “pitch” prezentacije.

Drudi dan bio je rezerviran za predavanja i radionice na temu “Računovodstvo i financije”. Učenici su u sklopu spomenutih učili i slušali o važnosti računovodstva, korištenju financija, različitim vrstama financija i financijskih strategija, vođenju osnovnih financijskih izvještaja…

Treći dan održano je posljednje predavanje i radionica na temu “Marketing i digitalni marketing” na kojima su sudjelovali učenici Turističko-ugostiteljske škole Split i učenici Srednje škole braće Radić Kaštel Štafilić. Učenici su slušali i učili o definiciji marketing strategije, marketinškom miksu (4P), digitalnom marketingu te su sami, naravno uz pomoć predavača, izradili vlastiti marketinški proračun.