FI 1.1.-30.06.2023. (18555) TUS SPLIT (2).xlsx

Odluka Izvršenje financijskog plana
OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA 06.2023.
Odluka polugodišnji izvještaj financijskog plana
referentna stranica
BILJEŠKE UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
REALIZACIJA PLANA 1.1.-30.06.2023.