Na edukaciji koja se održala u Budimpešti od 11. prosinca do 16. prosinca 2023. godine na
temu „Tablets and Smartphones: Using Mobile Devices as Educational Tools“ sudjelovala je
nastavnica strukovnih predmeta, Rašeljka Duka.
Nastavnica se educirala o primjeni i integraciji web alata u obrazovni proces.
Kroz učenje o Padletu, stekla je vještine za poticanje suradnje učenika i dijeljenje resursa.
Upoznala se s Chat GPT-om kako bi razvila nove metode interaktivnog komuniciranja i
podrške učenju.
Nearpod ju je poučio o aktivnom uključivanju učenika putem anketa, kvizova te prilagodbi
nastave prema napretku svakog pojedinca.
Genially joj je poslužio za stvaranje vizualno privlačnih i interaktivnih materijala, potičući
kreativnost u nastavnom procesu.
Edukacija je obuhvatila i tehnike praćenja napretka učenika te analizu rezultata anketa i
kvizova. Nastavnica je stekla širok spektar vještina, uključujući tehničke, pedagoške i
evaluacijske, kako bi uspješno integrirala ove alate u svoje nastavne strategije.