U subotu, 9. ožujka od 9.30 sati u dvorani splitske osnovne škole Ravnje njive – Neslanovac održalo se
25. gradsko Natjecanje mladih Hrvatskog crvenog križa
Sudjelovalo je 14 školskih ekipa iz 7 osnovnih i 7 srednjih škola, ukupno 84 mladih natjecatelja.
Natjecanje se sastoji iz provjere teoretskog znanja putem pisanog testa te praktične provjere znanja
iz pružanja prve pomoći na radilištima, ujedno je i najčešći način na koji se mladi upoznaju s najvećim
humanitarnim pokretom na svijetu – organizacijom Crvenoga križa i volontiranjem.
Natjecanje je sastavni dio programa Odgoja za humanost s ciljem odgoja mladih na polju solidarnosti,
humanosti, međusobnog pomaganja, poštivanja ljudskog bića, unapređenja i zaštite zdravlja i
aktivnog doprinosa mladih u zajednici kojeg Crveni križ provodi u suradnji sa školama.
Kod djece i mladih od najranije dobi ovakvim aktivnostima nastoji se poticati interes za humano
djelovanje u izvanrednim situacijama, posebno uvažavajući povećani rizik opasnosti izazvanih
prirodnim katastrofama. Poznavanje postupaka prve pomoći, do dolaska hitnih medicinskih službi,
sprječava nastanak daljnjih komplikacija te skraćuje vrijeme liječenja i oporavka. Stoga ovo natjecanje
ima i svrhu pripreme i osposobljavanja mladih za izvanredne situacije u kojima im stečena znanja iz
područja humanih vrednota kao i praktična znanja iz područja pružanja prve pomoći pomažu u
aktivnom i odgovornom sudjelovanju u društvu.
Našu školu predstavljale su učenice 2.b razreda:
Darija Brstilo
Klara Bilić
Ema Cvitan
Nina Lučić
Florijana Mihovilović
Lana Nika Njeguš