REALIZACIJA PLANA 1.1.-31.12.2023. ODLUKA
REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA 2023.
OBRAZLOŽENJE REALIZACIJE FINANCIJSKOG PLANA 2023.