Poštovani učenici,

Od idućeg tjedna u sklopu procesa samovrjednovanja provodit će se „Učeničko vrjednovanje nastavnog procesa“ u elektroničkom obliku putem aplikacije MS Teams. Anketiranje će se provoditi od 2. svibnja zaključno do 16. svibnja 2022. godine. Ispunjavanje upitnika u potpunosti anonimno. Učenici će u svom MS Teams kanalu dobiti link na anketu za pojedinog nastavnika koji im predaje te će moći izraziti zadovoljstvo radom pojedinog nastavnika. Molimo učenike da provjere svoje školske adrese te pristup aplikaciji MS Teams.

Cilj anketiranja je ispitati mišljenje učenika o nastavnom radu pojedinog nastavnika, steći uvid u moguće probleme s kojima se učenici susreću mišljenje učenika vezano za unaprjeđenje nastave pojedinog nastavnog predmeta. Rezultati anketiranja će se koristiti u svrhu poboljšanja nastavnog procesa te će se planirati razvojni plan unaprjeđenja. Svi nastavnici dobit će povratne informacije odnosno vlastite zbirne rezultate anketiranja, a na Nastavničkom vijeću će biti prikazani skupni rezultati (srednje vrijednosti, postotci i sl.).

 

Za sva pitanja stojimo na raspolaganju:

Povjerenstvo za kvalitetu

Matea Matić, psihologinja, koordinator samovrjednovanja  (matea.matic5@skole.hr)

Maja Pivčević, psihologinja, voditelj osiguranja kvalitete RCK (maja.pivcevic@skole.hr ili majapivcevic.rck@gmail.com)