AKADEMSKO UDRUŽENJE ZA GLAZBU I KREATIVNE TERAPIJE, neprofitna udruga
mladih akademika za promicanje glazbene umjetnosti i kulture te pružanja usluga muzikoterapije, je početkom studenoga 2023. provela radionice i treninge sa učenicima Turističko-ugostiteljske škole u sklopu projekta: Terapija glazbom kao podrška u integraciji i unapređenju mentalnog zdravlja mladih, te međunarodnog programa: Mreže sigurnih škola.
Šta je to terapija glazbom, odnosno muzikoterapija: to je planska uporaba glazbe i muzičkih
elemenata (zvuk, ritam, melodija, harmonija) od strane kvalificiranog glazbenog terapeuta u
radu s klijentom, radi olakšavanja i promicanja komunikacije, odnosa, učenja, i drugih
terapijskih ciljeva, kako bi se zadovoljile fizičke, psihičke, emocionalne, kognitivne i
društvene potrebe klijenta. Primjenom MT razvijamo potencijal i vraćamo funkcije kod
klijenta kako bi on mogao postići bolju kvalitetu života kroz prevenciju, rehabilitaciju i
tretmane.
Svrha radionica je bila jačanje mentalnog zdravlja djece i mladih, radi integracije u zajednicu, na tržište rada, daljnje školovanje .., te radi lakšeg savladavanja prepreka i izazova koje sa sobom nosi adolescentna dob, a posebno za jačanje samopouzdanja i sticanja vještina snalaženja u kriznom situacijama kao što su ratovi, nemiri, katastrofe .. a koje su pojave sve prisutnije u našem bliskom okruženju.
Radionice su bile grupne, održavale su se u kabinetu glazbene kulture. Primijenjene su metode kreativne glazbene terapije, te Orff terapijski modeli, koji uključuju: glazbeno pedagoški pristup (govor, pokret, ples, ritam, pjevanje i sviranje), ritam kao najvažniji dio muzike, improvizaciju koja je polazna točka elementarnog muziciranja, te tijelo kao senzor i kao instrument.
Jedna od tema je bila: profesionalno jačanje i odabir struke za nastavak školovanja; koristila se tehnika vokalne-instrumentalne reprodukcije, i to pop muzika, balade i žanr koji im je blizak i poznat, gdje je glazba imala ulogu medija sa svrhom da kod učenika potakne određene reakcije, koje su ispoljili pjevanjem, pratili su ritam, neki recitirali, neki plesali ili pokretima tijela muzicirali; nakon te vježbe poveden je razgovor o asocijacima, neki su spominjali ovisnost, teškoće u snalaženju u svom okruženju, bojazan od nepoznate perspektive u svom životu, karijeri, obitelji; bojazan od ratnih događanja i katastrofa iskazujući nespremnost prihvaćanja realnosti i posljedica. Zato je i svrha radionica bila da jačanjem: komunikacijskih (verbalnih i neverbalnih) vještina, inicijacije, kognitivnih vještina te socijalno-emocionalnih vještina i prilagodbe – lakše prebrode svakodnevne izazove i povećaju sposobnosti prepoznavanja neželjenih situacija i događaja, lakšeg snalaženja i odgovora, razvijanja koherentnosti grupe i osjećaja međusobne solidarnosti .
Nakon provedenih glazbenih radionica, provedena je anketa među 32 učenika, koji su
sudjelovali u radionicama, njihovi odgovori su potvrdili da je ovaj tip relaksacije i snaženja za
njih nepoznat, vrlo interesantan i da se žele prijaviti i za buduće glazbene treninge.
Prilikom provedbe aktivnosti vođeno je računa da se provode po Protokolima i svjetskim
standardima MT-a

Ovom prilikom zahvaljujem ravnatelju i osoblju Škole na pruženoj tehničkoj podršci i
organiziranju radionica, te se nadam daljnjoj suradnji kroz nekoliko vidova aktivnosti:
muzikoterapija za učenike sa sniženim intelektualnim sposobnostima – kako bismo prepoznali
i ojačali kapacitete i potrebe takvih učenika – te potpomogli smanjivanju rizika od njihove
izoliranosti i pojačali uključenost u nastavu i školsku zajednicu – i time pridonjeli lakšem
usvajanju školskog gradiva i boljem uspjehu u školi, ali i unapređenju njihovog zadovoljstva i
samopouzdanja.
I drugi vid suradnje bi mogao biti poduka u sviranju na udaraljkama zainteresiranih učenika u
svrhu stvaranja u perspektivi nekog školskog benda.
Radujemo se suradnji sa Školom, pogotovo jer je i predsjednik udruge, koji je i ujedno i
specijalizant muzikoterapije – jedan od njezinih bivših učenika, koji je uz glazbena umijeća u
prigodnim manifestacijama kod ambasada RH u Bugarskoj i u Skopju – promovirao s
ponosom i svoje kulinarske vještine stečene u Vašoj Školi.

Davor Lončar, mag mus, spec. muzikoetrapije, predsjednik udruge