Opći cilj:
Stručno usavršavanje u području vođenja i upravljanja regionalnim centrom kompetentnosti
Posebni ciljevi:
Razvijanje specifičnih vještina iz tri područja kompetencija:
1. Upravljačke kompetencije
2. Vještine vođenja
3. Poduzetničke kompetencije
Sudionici:
Obrazovni radnici Turističko ugostiteljske škole Split.
Voditeljice radionica:
Nastavno osoblje Sveučilišnog odjela za stručne studije Sveučilišta u Splitu:

 Dr. sc. Domagoja Buljan Barbača, profesor visoke škole u trajnom zvanju
Mr. sc. Ivona Jukić, viši predavač
Mr. sc. Anita Krolo Crvelin, viši predavač
Antonija Roje, predavač

Dokumentacija radionice:
Program 7 radionice_11.03.2022._Element 1 UNIST_RCK
RCK_11.03.2022._radionica 7