Poteškoće koje su se pojavile kod prijava za novi Eksperimentalni program strukovnog kurikuluma turistički tehničar destinacije su otklonjene u upisnoj aplikaciji. Predmeti koji su nedostajali za obrazovni program sada će se ispravno prikazivati i bodovati.
.
Ovo je odgovor nadležnih službi iz MZO i Carneta.