Nematerijalna kulturna baština ima univerzalnu vrijednost za pojedince i društva. Važno ju je očuvati i prenijeti budućim naraštajima. Definirana je člankom 2. UNESCO-ove  Konvencije o zaštiti nematerijalne kulturne baštine i člankom 9. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara u sklopu kojeg se u Registar kulturnih dobara mogu upisati: jezik, dijalekti, govori, usmena književnost, folklorno stvaralaštvo (ples, predaja, igra, obredi, običaji) te tradicijska umijeća i obrti.

Učenici 2. b., c. HTT na prijedlog prof. Dragun istražili su nematerijalnu baštinu svoga  zavičaja, a i ostalih krajeva Lijepe naše kako bi u sklopu nastave Hrvatskoga jezika objasnili kako odabrana kulturna dobra utječu na oblikovanje   kulturnog identiteta.

Nematerijalna kulturna baština Hrvatske,

Brački vitalac ,

Kantanje Gospina plača u Imotskome ,

Picigin,

Priprema tradicijskog jela – Soparnik,

Ručno klesanje kamena u Pučišćima,

Umijeće izrade šibenske kape,

Umijeće gradnje suhozida.